سبد خالی است
علم یونیکا دوحالته فلت رزگلد
علم یونیکا دوحالته فلت رزگلد
11,400,000 10,032,000 ریال
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا دوحالته فلت رزگلد
300537
وضعیت: موجود 
تعداد:
نوع یونیکا
دو حالته
مدل یونیکا
فلت
ارتفاع علم
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
11 لیتر در دقیقه
رنگ
رزگلد
>بیشترنظرات شما