سبد خالی است
علم یونیکا دوحالته تنسو زیتونی
علم یونیکا دوحالته تنسو زیتونی
12,950,000 11,396,000 ریال
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا دوحالته تنسو زیتونی
300415
وضعیت: موجود 
تعداد:
نوع یونیکا
دو حالته
مدل یونیکا
تنسو
ارتفاع علم
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
10.5 لیتر در دقیقه
رنگ
زیتونی
>بیشترنظرات شما