سبد خالی است
علم یونیکا
علم یونیکا دوحالته فلت زیتونی
12,950,000 11,007,500 ریال
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا دوحالته فلت زیتونی
300429
وضعیت:
ناموجود 
نوع یونیکا
دو حالته
مدل یونیکا
فلت
ارتفاع علم
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
11 لیتر در دقیقه
رنگ
زیتونی
>بیشترنظرات شما