سبد خالی است
علم یونیکا دوحالته فلت طلامات
علم یونیکا دوحالته فلت طلامات
11,400,000 10,032,000 ریال
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا دوحالته فلت طلامات
300535
وضعیت: موجود 
تعداد:
نوع یونیکا
دو حالته
مدل یونیکا
فلت
ارتفاع علم
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
11 لیتر در دقیقه
رنگ
طلامات
>بیشترنظرات شما