سبد خالی است
علم یونیکا دوحالته فلت طلایی
علم یونیکا دوحالته فلت طلایی
11,400,000 10,032,000 ریال
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا دوحالته فلت طلایی
300430
وضعیت: موجود 
تعداد:
نوع یونیکا
دو حالته
مدل یونیکا
فلت
ارتفاع علم
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
11 لیتر در دقیقه
رنگ
طلایی
>بیشترنظرات شما