سبد خالی است
علم یونیکا دوحالته فلت کروم
علم یونیکا دوحالته فلت کروم
8,960,000 7,884,800 ریال
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا دوحالته فلت کروم
300422
وضعیت:
به زودی 
نوع یونیکا
دو حالته
مدل یونیکا
فلت
ارتفاع علم
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
11 لیتر در دقیقه
رنگ
کروم
>بیشترنظرات شما