سبد خالی است
علم یونیکا دوحالته تنسو استیل
علم یونیکا دوحالته تنسو استیل
10,650,000 9,372,000 ریال
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا دوحالته تنسو استیل
300635
وضعیت: موجود 
تعداد:
نوع یونیکا
دو حالته
مدل یونیکا
تنسو
ارتفاع علم
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
10.5 لیتر در دقیقه
رنگ
استیل
>بیشترنظرات شما