سبد خالی است
علم یونیکا دوحالته تنسو رزگلد
علم یونیکا دوحالته تنسو رزگلد
10,650,000 9,372,000 ریال
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا دوحالته تنسو رزگلد
300536
وضعیت: موجود 
تعداد:
نوع یونیکا
دو حالته
مدل یونیکا
تنسو
ارتفاع علم
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
10.5 لیتر در دقیقه
رنگ
رزگلد
>بیشترنظرات شما