سبد خالی است
علم یونیکا دوحالته تنسو طلامات
علم یونیکا دوحالته تنسو طلامات
10,650,000
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا دوحالته تنسو طلامات
300534
وضعیت: موجود 
تعداد:
نوع یونیکا
دو حالته
مدل یونیکا
تنسو
ارتفاع علم
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
10.5 لیتر در دقیقه
رنگ
طلامات
>بیشترنظرات شما