سبد خالی است
علم یونیکا تک حالته اکو طلایی
علم یونیکا تک حالته اکو طلایی
4,120,000
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا تک حالته اکو طلایی
300608
وضعیت: موجود 
تعداد:
نوع یونیکا
تک حالته
مدل یونیکا
اکو
ارتفاع علم
92 سانتی متر
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
گوشی ندارد لیتر در دقیقه
رنگ
طلایی
>بیشترنظرات شما