سبد خالی است
علم یونیکا تک حالته اکو کروم
علم یونیکا تک حالته اکو کروم
2,360,000 2,076,800 ریال
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا تک حالته اکو کروم
300606
وضعیت: موجود 
تعداد:
نوع یونیکا
تک حالته
مدل یونیکا
اکو
ارتفاع علم
92 سانتی متر
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
گوشی ندارد لیتر در دقیقه
رنگ
کروم
>بیشترنظرات شما