سبد خالی است
علم یونیکا دوحالته تنسو کروم
علم یونیکا دوحالته تنسو کروم
8,200,000 7,216,000 ریال
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا دوحالته تنسو کروم
300419
وضعیت: موجود 
تعداد:
نوع یونیکا
دو حالته
مدل یونیکا
تنسو
ارتفاع علم
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
10.5 لیتر در دقیقه
رنگ
کروم
>بیشترنظرات شما